Địa chỉ: Thôn 6, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội

UBND Thành phố phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 11.182 người, trong đó:

Giáo viên: Chỉ tiêu tuyển dụng 10.949 người: Giáo viên THCS hạng III, mã số v.07.04.12 là 3.546 người; Giáo viên Tiểu học hạng IV, mã số v.07.03.09 là 4.171 người; Giáo viên Mầm non hạng IV, mã số V.07.02.06 là 3.232 người.

Nhân viên: Chỉ tiêu tuyển dụng 233 người: Nhân viên Thư viện trường THCS, mã số V. 10.02.07 là 75 người; Nhân viên Thư viện trường tiểu học, mã số V. 10.02.07 là 74 người; Nhân viên Văn thư trường THCS, mã số 02.008 là 52 người; Nhân viên Văn thư trường tiểu học, mã số 02.008 là 32 người.

Qúy vị có thể tải file thông báo chính thức tại đây:
Khối Mầm Non:/upload/files/Mam%20non.pdf
Khối Tiểu Học:/upload/files/Tieu%20hoc.pdf
Khối THCS:/upload/files/THCS.pdf

hỗ trợ trực tuyến

Email: mythuatvietnam.edu.vn@gmail.com

Sản phẩm nổi bật

  • Tượng chân dung cụ già
    Tượng chân dung cụ già
  • Tượng chân dung Voltaire
    Tượng chân dung Voltaire
  • Tượng chân dung thiếu nữ
    Tượng chân dung thiếu nữ